The Soul of Care: Book Review

The Soul of Care: The Moral Education of a Doctor Arthur Kleinman จัดพิมพ์ในชื่อภาษาไทยว่า วิญญาณของการดูแล การบ่มเพาะทางศีลธรรมของแพทย์คนหนึ่ง อาร์เธอร์ ไคลน์แมน

หนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องราวอัตชีวประวัติของอาร์เธอร์ ไคลน์แมน จิตแพทย์และนักมานุษยวิทยาการแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เขียนเล่าชีวประวัติควบคู่ไปกับประวัติการดูแลโจน ไคลน์แมน ภรรยาของผู้เขียนที่ประสบความทุกข์ทรมานจากภาวะสมองเสื่อมในวัย 50 ปี เส้นทางการดูแลเต็มไปด้วยความยากลำบาก หากก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงความเป็นมนุษย์ของผู้เขียนอย่างลึกซึ้ง

ในระหว่างการดูแล ผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราวการดูแลภรรยาจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งตัวผู้เขียน ครอบครัว ชุมชน บุคลากรสุขภาพทั่วไปและเชี่ยวชาญ ผู้เขียนเล่าด้วยมุมมองที่หลากหลาย ทั้งจากสายตาของสามีคนหนึ่ง พ่อคนหนึ่ง และนักวิชาการแนวหน้าด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ ไม่แปลกที่หนังสือเล่มนี้เสนอข้อวิพากษ์พฤติกรรมการดูแลของแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ที่ถูกครอบงำโดยชุดคุณค่าแบบทุนนิยมและการบริหารจัดการ แทนที่การดูแลด้วยมือ หัวใจ และการอยู่ตรงหน้ากับผู้ป่วย

เรื่องเล่าและบทวิเคราะห์การดูแลของผู้เขียนและภรรยาในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของระบบบริการสุขภาพในสหรัฐอเมริกา การละเลยไม่ใส่ใจบำรุงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ความบิดเบี้ยวของระบบการศึกษาแพทย์ และบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่ค่อยๆ กัดกร่อนความสามารถและทักษะการดูแลของบุคลากรสุขภาพวิชาชีพ จนผู้ป่วยและครอบครัวรู้สึกว่าสถาบันสุขภาพเหล่านี้ไม่ได้ให้การดูแลในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างที่สุด

ขณะเดียวกัน The Soul of Care เผยให้เห็นความสำคัญของการดูแลทางจิตสังคม การดูแลโดยชุมชนที่เป็นมิตรและเข้าอกเข้าใจผู้ป่วยสมองเสื่อมและครอบครัว ประโยชน์อภิมหาศาลและจำเป็นยิ่งของสถานบริการดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีคุณภาพในราคาที่ครอบครัวจ่ายได้ (ซึ่งหาได้ยากมากเหลือเกิน) คุณค่าและความจำเป็นของการดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้งการสนับสนุนจากงานสวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนผู้ดูแลรับจ้างที่ช่วยกอบกู้การดูแลไม่ให้หล่นลงไปในหุบเหวของความสิ้นหวัง

ผู้เขียนยังเสนอแง่มุมที่ลึกซึ้งและน่าคิดเกี่ยวกับ “การดูแล” ซึ่งควรจะถูกหยิบยกมาเป็นคุณค่าอันเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนสังคม เพราะการดูแลเชื่อมร้อยมนุษย์เข้าหากัน การดูแลมอบความเติบโตและทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น สามารถที่จะรักและกรุณาต่อกันได้มากขึ้น คนที่อยู่ในอาชีพและทำกิจกรรมการดูแลควรได้รับการเชิดชูได้รับเกียรติ และรับรู้คุณค่า การดูแลเป็นพันธกิจทางศีลธรรมสำหรับมนุษย์ทุกคน และการดูแลคือธีมสำคัญของการบ่มเพาะทางศีลธรรม และฟื้นคืนวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผู้เขียน – อาร์เธอร์ ไคลน์แมน

The Soul of Care เป็นหนึ่งสือที่น่าอ่านและให้แรงบันดาลใจอย่างยิ่ง สำหรับทุกๆ ท่านที่กำลังสร้างและพัฒนาชุมชนกรุณา สามารถติดตามข่าวสารและสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักพิมพ์คบไฟ

รีวิวโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
2022-8-20

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา