เครื่องมือ

สมุดเบาใจ

สมุดเบาใจ เพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า คือแบบฟอร์มและเอกสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) สำหรับทุกคน ช่วยให้การสื่อสารเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงท้ายระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรสุขภาพ เป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย มีผลทางกฎหมาย และช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลได้จริง


เกมไพ่ไขชีวิต

เกมคำถามช่วยสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายกับครอบครัวหรือมิตรสหาย คำถามทั้ง 64 ใบ พร้อมกติกาการสร้างวงสนทนา จะช่วยให้คุณได้ทบทวนชีวิต และวางแผนชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ร่วมกับคนที่คุณรัก รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ในระหว่างสนทนา

สั่งซื้อทาง Shopee ได้ที่ https://shopee.co.th/เกมไพ่ไขชีวิต-เกมสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย-อย่างง่ายและสนุก-i.198249513.6581773074


การ์ดแชร์กัน บัตรภาพสนทนาการวางแผนดูแลล่วงหน้า

แชร์กัน คือบัตรภาพ (Flash Cards) สำหรับชวนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย สนทนากันเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้า เพื่อให้ทราบคุณค่าความหมายของชีวิตของคู่สนทนา อันนำไปสู่การเลือกแนวทางการรักษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ

กระบวนการและเนื้อหาจากการสนทนาจะช่วยให้ครอบครัวหรือบุคลากรสุขภาพทราบเจตนาของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ง่าย เพราะบัตรภาพ เปิดโอกาให้ผู้สูงอายุบอกเล่าความต้องการของตนอย่างอิสระ ทั้งนี้ หลังการพูดคุย ครอบครัวอาจบันทึกเนื้อหาจากการสนทนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านสมุดเบาใจ หรือหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาล่วงหน้าในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต

แชร์กัน ประกอบไปด้วยหัวข้อสนทนา 6 หมวด ได้แก่ การใช้เวลาว่าง ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ การจัดการทรัพย์สิน การจัดการร่างกายและงานศพ การดูแลช่วงป่วยน้อย การดูแลช่วงป่วยหนัก

บัตรภาพมีจำนวน 62 ใบ

ดูวีดีโอสาธิตวิธีใช้งาน คลิกที่นี่
ดูคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

สั่งซื้อทาง Shopee คลิกที่ https://shopee.co.th/baojai_shop/11109837287


แคร์คลับ

Care Club คือชุดเครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มสนทนา และกิจกรรมผ่อนคลาย สำหรับชุมชนผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว หรือบุคลากรสุขภาพ

การดำเนินกิจกรรม Care Club มีองค์ประกอบดังนี้
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน
– ผู้นำกิจกรรม 1 คน
– ผู้ช่วยนำกิจกรรม (ถ้ามี) 1 คน
– ชุดเครื่องมือ Care Club
– เวลาจัดกิจกรรมประมาณ 1.5 – 3 ชม.
– อุปกรณ์วาดเขียน (ถ้ามี)

ดูคู่มือการใช้งาน Care Club ได้ที่ https://peacefuldeath.co/wp-content/uploads/2019/11/Care-Club-คู่มือ.pdf

หรือดูวีดีโอสาธิตการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/DxiSPRjXUVU


ไพ่ฤดูฝน ไพ่ดูแลใจ สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล

ชุดเครื่องมือประกอบกิจกรรมรับฟัง ระหว่างผู้นำกิจกรรมและผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ไพ่ฤดูฝน ประกอบไปด้วย

ไพ่เมฆ ใช้ฟังความรู้สึก
ไพ่ฝน ใช้สะท้อนความต้องการของผู้ป่วย
ไพ่ร่ม ใช้สะท้อนความต้องการของผู้ดูแล
ไพ่รุ้ง ให้พรหรือพลังใจในการใช้ชีวิต

ดูคู่มือการใช้ได้ ที่นี่

ดูวีดีโอสาธิตการใช้งานได้ที่นี่ https://youtu.be/zjp6jYQrk9w

สั่งซื้อผ่าน Shopee ได้ที่ https://shopee.co.th/baojai_shop/8725334813


ไพ่รุ้งออนไลน์

จับไพ่เชื่อมโยงคุณภาพเชิงบวกจากไพ่รุ้ง คลิกที่ https://rainbowcard.peacefuldeath.co


Last Conversation จับมือไว้ คุยเรื่องจากไปด้วยกัน

https://www.lastconversation.org
โปรแกรมในเว็บไซต์ชวนสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุกแบบกลุ่ม ผ่านคำถาม 7 ข้อที่มีลูกเล่นแพรวพราว ใช้ร่วมกับโปรแกรม online meetings (Zoom, Line videocall, google meet)

จับมือไว้ คุยเรื่องจากไปด้วยกัน ช่วยการวางแผนดูแลล่วงหน้า การสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย

ดูสาธิตวิธีสนทนาด้วย Last Conversation ที่นี่ https://youtu.be/rlUSdydJKVc

last conversation
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา