จดหมายข่าวชุมชนกรุณา

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

เนื้อหาเด่น วงล้อมแห่งการดูแล New Essentials Palliative Care ชูคัตสึ เพื่อนแท้ชื่อความตาย ห้องสมุดผีเสื้อ สมุดภาพเมืองแห่งกรุณา Podcast รายการใหม่ เสียงแห่งความกรุณา ห้องเรียนเบาใจ ดาวน์โหลดได้ที่ http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-3-จดหมายข่าวฉบับที่-3.pdf อ่านออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ ISUUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-3_3

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 มกราคม 2565 เนื้อหาเด่น การจัดตั้ง CoCo Foundation Thailand ชุมชนกรุณาเชียงราย กับ เจนจิรา โลชา Podcast นักออกแบบวางแผนชีวิตระยะท้าย กับ ปิญชาดา ผ่องนพคุณ ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนเบาใจ เดินด้วยไมตรี ดาวน์โหลดได้ที่นี่http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-1-จดหมายข่าวฉบับที่-1.3.pdf อ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ ISUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-1_1.2

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา