ประสบการณ์กระบวนการชุมชน

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 มกราคม 2565 เนื้อหาเด่น การจัดตั้ง CoCo Foundation Thailand ชุมชนกรุณาเชียงราย กับ เจนจิรา โลชา Podcast นักออกแบบวางแผนชีวิตระยะท้าย กับ ปิญชาดา ผ่องนพคุณ ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนเบาใจ เดินด้วยไมตรี ดาวน์โหลดได้ที่นี่http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-1-จดหมายข่าวฉบับที่-1.3.pdf อ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ ISUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-1_1.2

เบาใจ Family x ClubHouse

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 19 ธ.ค. 2564 การสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต นั่นคือความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในสักวันหนึ่ง แต่การจะดูแลให้การตายผ่านพ้นไปด้วยดีและสงบนั้นเป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมได้ด้วยการศึกษาข้อมูลความรู้ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น และมีทัศนคติที่อำนวยต่อการตายดีบางประการ จะดีที่สุดถ้าเราได้นั่งลงและสนทนาเรื่องสำคัญนี้ต่อหน้า แต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้การเจอหน้ากันมีความเสี่ยงมากขึ้น ยังดีที่เทคโนโลยียังมาช่วยเอื้อให้การเชื่อมต่อและการสร้างบทสนทนายังพอเป็นไปได้อยู่บ้าง  ในช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่านมา เกิดกระแสการใช้งาน Platform Clubhouse ในสังคมไทย ทำให้ผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีมีความเป็นชุมชนที่มีความสนใจร่วม (Interested communities) ดังนั้น ทีมเบาใจ Family ซึ่งนำโดยคุณกอเตย ปิญชดา ผ่องนพคุณ และทีมงานจึงเปิดบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายใน Clubhouse ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เรื่องชีิวิตและความตายในพื้นที่ที่ผู้แลกเปลี่ยนมีความเป็นส่วนตัวสูง (ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยใบหน้า ชื่อจริง และข้อมูลจากการพูดคุยจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ในที่อื่น) ขณะเดียวกันก็ได้ทดลองว่า ในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อถูกจำกัดผัสสะ เรายังจะสามารถสร้างชุมชนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้หรือไม่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ Platform Clubhouse โดยมากมักเป็นกลุ่มวัยทำงาน ที่สนใจการพัฒนาชีวิต การดูแลคุณภาพชีวิต การดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว พื้นที่ Clubhouse https://www.clubhouse.com …

เบาใจ Family x ClubHouse Read More »

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา