จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 มกราคม 2565

เนื้อหาเด่น

  • การจัดตั้ง CoCo Foundation Thailand
  • ชุมชนกรุณาเชียงราย กับ เจนจิรา โลชา
  • Podcast นักออกแบบวางแผนชีวิตระยะท้าย กับ ปิญชาดา ผ่องนพคุณ
  • ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนเบาใจ
  • เดินด้วยไมตรี

ดาวน์โหลดได้ที่นี่http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-1-จดหมายข่าวฉบับที่-1.3.pdf

อ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ ISUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-1_1.2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา