จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

เนื้อหาเด่น

  • วงล้อมแห่งการดูแล
  • New Essentials Palliative Care
  • ชูคัตสึ เพื่อนแท้ชื่อความตาย
  • ห้องสมุดผีเสื้อ
  • สมุดภาพเมืองแห่งกรุณา
  • Podcast รายการใหม่ เสียงแห่งความกรุณา
  • ห้องเรียนเบาใจ

ดาวน์โหลดได้ที่ http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-3-จดหมายข่าวฉบับที่-3.pdf

อ่านออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ ISUUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-3_3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา