เดินด้วยไมตรี กระบวนการและคู่มือการสร้างชุมชนเจริญสติและกรุณาผ่านการเดิน

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือเดินด้วยไมตรีได้ที่นี่ http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/01/Maitri-Walk-manual1.pdf